Ljubav Gibonnijeve pjesme i slike u školskim klupama

Inspiracija i kreativnost na djelu u Osnovnim školama ,,Fran Koncelak,, i ,,Gola,, pokazuje kako uobičajena nastavna jedinica u 8. razredu može biti neobična, inovativna i zabavna.

Malo crta ovdje, malo crta tamo i nastalo je to što je…. Papir je bio prevelik, a ja sam ostala bez ideja…..

Odnos slike i teksta obavezna je nastavna jedinica u programu likovne kulture za osnovnu školu koja učenicima treba približiti mogućnost vizualne interpretacije pisanog djela i potaknuti njihovu kreativnost u likovnom izražavanju. Strip je uobičajen izraz koji se koristi u praktičnom dijelu ove jedinice jer najjednostavnije prikazuje suodnosa teksta i slike, a i najbliži je shvaćanju i razumijevanju učenika.

Čak je i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u svom Kurikulumu plana i programa likovne kulture dalo preporuku za korištenje stripa no istovremeno je ostavilo prostor za maksimalnu slobodu i fleksibilnost nastavnicima da temi pristupe inovativno.  U Osnovnim školama ,,Fran Koncelak, Drnje i OŠ ,,Gola,, otišlo se korak dalje od preporuke i uobičajene prakse jer je profesor likovne kulture Mario Dimić odlučio iskoristiti prostor i temu obraditi na svoj način.

U nastavu likovne kulture uvodi glazbu, pjesmu, emociju, simboliku i doživljaj. Pred svoje učenike postavio je novi izazov, a to je interpretacija Gibonnijeve pjesme ,,Kad sam na samo s njom,, pod uvjetom da bude jasno prepoznatljiva. Tematika pjesme trebala je dodatno potaknuti interes i pažnju kod učenika, a sam tekst je pun simbolike i metafore što se podudara s nastavnim planom za Hrvatski jezik za 8. razred osnovne škole. Učenici su dobili   priliku simboliku i metaforu promatrati iz perspektive likovnog izražaja, napraviti usporedbu s književnim aspektom te moguće, istovremeno ih doživjeti i spojiti.

Tema je obrađivana kroz dva blok sata. Prvi blok uložen je u zajedničku analizu cijelog teksta. Uz slušanje pjesme i kroz vrlo kreativan razgovor učenici su predlagali trenutke koji nose priču pjesme. Prepoznavali su simbole te pronašli one koji najsnažnije interpretiraju pjesmu i omogućuju joj prepoznatljivost. U prvi plan isplivali su silueta kao simbol žene, klavir, violinski ključ, gitara, klavijatura kao simbol glazbe, zid, cigla pokazuju prepreku. Svi ti simboli jasni su i na učeničkim radovima koji su nastajali kroz drugi sat. Tehnika tuša i flomastera koje su koristili dodatno je naglasila dramatičnost i odnos simbola, metafore u likovnom izražaju s tekstom. I sam profesor Mario Dimić rekao nam je da ga je, na trenutak zatekla, posebna atmosfera koju su učenici stvorili rješavajući ovaj zadatak, no onda je vrlo spremno dodao, kako je ta atmosfera upravo ono čemu umjetnik teži.

OKVIR 1. /SLIKA/ Potpis slike – Profesor likovne kulture Mario Dimić

Što me potaklo na ovaj pristup? Što sam želio postići?

Motivacija u obradi ove nastavne jedinice bila mi je, kad već imam priliku raditi s učenicima, da im kroz likovni rad pokažem nešto novo i nešto drugačije, a to je umjetnički doživljaj. Htio sam im približiti taj proces stvaralaštva, pokazati dijalog između emocije koju pjesma potiče i simbola koje sami prepoznaju. Želja mi je bila potaknuti ih da osvijeste taj dijalog jer prisutan je u svakome od njih. Prenijeti im djeličak onoga što umjetnik doživljava dok stvara svoje djelo i kako ga vidi bio je pravi izazov. Cilj mi je da moji učenici umjetnost dožive kao jezik komunikacije i da im ostane blizak i nakon što izađu iz klupa.

OKVIR 2. /SLIKA/ Potpis slike: Učenice OŠ Gola Monika Nađander i Marija Halavuk sa svojim radovima u društvu profesora Maria Dimića

Komentari učenika 8.a, OŠ Gola

Monika Nađander

Iskreno, baš i ne slušam Gibonnija, no kada sam vidjela stihove pjesme ,,Kad sam nasamo s njom,, sinula mi je u glavi vraška ideja. Malo crta ovdje, malo crta tamo i nastalo je to što je. Likovni rad kakvome se ni ja sama nisam nadala.

Marija Halavuk

Kada nam je nastavnik rekao što trebalo napraviti, isprva mi je to bio izazov jer nisam znala od kud početi. Papir je bio prevelik, a ja sam ostala bez ideja. A onda, kada sam počela crtati, ideje su mi sve više ideje. Bila sam sretna i zadovoljna.

 

OKVIR 3./SLIKA/ Potpis slike: Profesor Mario Dimić sa svojim učenicima Ivom Ilić, Patrikom Samošćanecom,  Jelenom Đukin.

Što  misle učenici 8.a i 8.b OŠ Fran Koncelak, Drnje ?

Iva Ilić

Mislim da je rad bio zanimljiv i vrlo zahtjevan jer smo trebali uložiti puno mašte i truda koji se na kraju isplatio.

Gabrijela Šestak

Na početku sam bila iznenađena radom koji ćemo raditi, nisam znala kako početi. Bilo je teško pjesmu pretvoriti u sliku.

Ines Vuljak

Tema pjesme Kad sam nasamo s njom bila mi je jedna od najboljih tema. Pjesma je jako osjećajna i emotivna. Sviđao mi se način crtanja, a posebno kombinacija jedara, nota i drugih crta. Odmah na prvi pogled, jasno vam je da se radi o glazbi, o crtežu glazbe.

Štefanija Amić

Kada smo crtali rad i slušali pjesmu osjećala sam se veselo i dobro. Pjesma mi je dala inspiraciju da smišljam čim bolji rad. Pjevali smo i crtali rad. Nadam se da ćemo opet slušati dobre Gibonnijeve pjesme i crtati dobre radove.

 

OKVIR

Ivan Pikivača, ravnatelj Osnovne škole Fran Koncelak Drnje

Uobičajeno ova nastavna jedinica govori o suodnosu teksta i slike, no profesor  Dimić od svojih je učenika tražio i dimenziju više. Uz suodnos teksta i slike, njegovi učenici stvaraju i suodnos s glazbom. Tekst, slika i glazba, očekivano ili ne, rađaju niz novih doživljaja, a naši učenici su se odlično snašli u tome što govore i njihovi likovni uradci. Promatrajući te radove, izabrani simboli, posebno obris žene od kamenih zidova nepogrešivo prenose podneblje, složen emotivni odnos o kojem Gibonnijeva pjesma ,,Kad sam nasamo s njom,, govori. Učenici jesu podudarni oko simbola ali jasan je osobni doživljaj svakog od njih. Upravo u tome leži ljepota i smisao umjetničkog djela, da u različitim ljudima bude različite osjećaje i doživljaje. Tad djela žive i vjerujem da su naši učenici, upravo to i naučili uz pomoć specifičnog pristupa profesora Dimića. Kao ravnatelj podržavam i nastojim poticati inovativnost i kreativnost u nastavi jer tako stvaramo kvalitetnije odnose i lakše prenosimo znanje ali i pokazujemo da nam je važna osobnost naših učenika jer izgrađuje povjerenje.

 

Autorica teksta: Rozalija Trošelj