Kulturno vijeće održalo sastanak

U srijedu, 19. ožujka u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak Kulturnog vijeća pod predsjedanjem Hrvoja Petrića. Na sastanku se raspravljalo o nastavku provođenja bodovanja i donošenja prijedloga raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije. Uz višu savjetnicu za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesnu Peršić Kovač na sastanku su bili i ostali članovi Vijeća Ljiljana Vugrinec, Edita Janković Hapavel, Mario Kolar i Igor Brkić.

Odsjek za komunikacije i protokol