Koprivničko-križevačka županija se uključuje u projekt integriranog prijevoza

Koprivničko-križevačka županija se zajedno s Varaždinskom i Međimurskom županijom uključuje u projekt integriranog prijevoza putnika. Zato je u srijedu 19. ožujka u prostorima Županije u Koprivnici održan sastanak na kojem su predstavnici Saveza za željeznicu zamjenicima župana Ivanu Palu i Darku Soboti i njihovim suradnicima prezentirali kako sustav integriranog prijevoza funkcionira u zapadnoj Europi, kakve su mogućnosti za njegovom primjenom na području spomenute tri županije i kako se ovaj opsežan projekt može financirati.

U prometu u Hrvatskoj danas dominira individualni prijevoz automobilima, što izaziva velike troškove i probleme u prometu putnika, prometna zagušenja i depopulaciju ruralnih krajeva, dok je istovremeno javni prijevoz prilično neusklađen i nerazvijen. Rješenje za ovakvo stanje je razvoj integriranog prijevoza putnika, koji obuhvaća integraciju svih modova prometa (vlak, autobus…) u jedinstveni prometni sustav te uvođenje jedinstvenih prijevoznih karata. Tako se vozni redovi vlakova i autobusa ne bi preklapali nego nadopunjavali, a u prijevozni sustav bi bile uključene i seoske sredine koje su danas izvan dosega javnog prijevoza. Za takav sustav potreban je razvoj infrastrukture, promjene voznih redova i učestaliji polasci, te informiranje korisnika. Sustav bi nedvojbeno donio velike koristi za putnike, prijevoznike, ali i lokalnu zajednicu i gospodarstvo.

Europska unija u svojim strateškim odrednicama integrirani prijevoz spominje kao poželjan sustav, a Hrvatskoj će se u razdoblju od 2014. do 2020. kroz operativni program za konkurentnost i koheziju otvoriti mogućnosti za financiranje ovakvih projekata. Budući da će u naredna dva mjeseca biti raspisan natječaj za korištenje tehničke pomoći za projekte na području prometa, tri županije planiraju regionalni projekt integriranog prijevoza u sjevernoj Hrvatskoj kandidirati za izradu master plana i studije izvodljivosti projekta. Očekuje se da će se iz europskih fondova sufinancirati 85% troškova za izradu navedene dokumentacije, a ona bi trebala biti izrađena do 2016. godine nakon čega bi se na odgovarajući natječaj trebalo kandidirati i izvođenje radova.

Preduvjet za kandidiranje projekta je potpisivanje zajedničkog sporazuma tri županije o provedbi projekta, koji bi župani tri županije trebali potpisati u narednih mjesec dana. Na sljedećoj sjednici Županijske skupštine trebalo bi sufinanciranje ovog projekta ući u županijski Proračun, što je isto tako preduvjet za njegovu provedbu.

 Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove