Kamen temeljac za školsku športsku dvoranu Osnovne škole Gola

U petak 21. kolovoza 2009. god., saborski zastupnik i načelnik Općine Gola dr. Stjepan Milinković i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, položili su kamen temeljac za izgradnju nove školske športske dvorane pri Osnovnoj školi Gola koju polazi 248 učenika u 19 razrednih odjela.

Ova školska športska dvorana površine 1.790 m2 zadovoljit će potrebe škole za izvođenjem nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a u poslijepodnevnim i večernjim satima koristit će je općinski sportski klubovi.

Izgradnja dvorane vrijednosti 7.921.000 kn financirat će se najvećim dijelom iz sredstava Općine Gola i Proračuna Republike Hrvatske te manjim dijelom iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije.

Investitor ovog projekta je Općina Gola, a radove će izvoditi poduzeće Bistra d.o.o. Đurđevac.