Juraj Nikolić dobitnik je Rektorove nagrade

Bivši učenik i redoviti član kemijske skupine Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, a sada student kemije pred diplomom, Juraj Nikolić dobitnik je Rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./2015.
Rektorovom nagradom nagrađuju se najbolji studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja radi poticanja znanstvenoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada te promicanja studentskoga stvaralaštva.
Juraj je kao suautor s kolegom Tomislavom Friganovićem na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Marine Cindrić izradio rad UTJECAJ AMINSKIH KOMPLEKSAKOBALTA(III) NA NASTAJANJE POLIOKSOMOLIBDATA.
Rad je nagrađen Rektorovom nagradom i očekuje se objavljivanje rada i u nekim znanstvenim časopisima.

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci