Jednosmjenska nastava mora biti jedan od strateških ciljeva školstva

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal sa suradnicima je u utorak 22. listopada obišao OŠ Gola, OŠ „Fran Kancelak“ u Drnju te OŠ „M. P. Miškine“ u Đelekovcu. Tamo se sastao s ravnateljima i stručnim službama želeći još bolje razumjeti stvarne potrebe lokalne sredine. Razgovaralo se i o investicijskom održavanju, ali i projektima koje te škole planiraju provoditi. U Goli je nužna manja dogradnja postojeće zgrade kako bi učenici polazili nastavu u jednoj smjeni. U osnovnoj školi u Drnju potrebna je sanacija dvorane dok je u Đelekovcu istaknuta potreba izgradnje prave školske sportske dvorane. Zamjenik Pal je ponovio da je upravo standard jednosmjenske nastave jedan od prioriteta Županije te da će učiniti sve kako bi učenici imali jednake uvjete za školovanje.