Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2020. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran