Izrada Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godina u visokoj fazi gotovosti

U ponedjeljak, 20. rujna održan je peti po redu sastanak Radne grupe za izradu, provedbu i izvještavanje o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. – 2027. godina. Na početku sastanka članove Radne grupe pozdravila je Voditeljica odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj PORA Razvojne agencije KKŽ Tihana Kraljić te se zahvalila svima na dolasku i dosadašnjem angažmanu u pripremi ovog važnog strateškog dokumenta.

Radna grupa broji 14 članova, a čine ju pročelnici upravnih odjela Koprivničko-križevačke županije, ravnatelji ustanova kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, predstavnici Županijske obrtničke i gospodarske komore te predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Kraljić je uvodno naglasila da je Plan razvoja u visokoj fazi gotovosti te je u potpunosti usklađen sa zadnjim Uputama za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave objavljenim od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Uslijedilo je predstavljanje strateškog okvira s razrađenim ciljevima, prioritetima i mjerama. Nakon predstavljanja strateškog okvira, razvila se konstruktivna  rasprava u koju su se aktivno uključili svi članovi Radne grupe koji su iznosili svoje komentare, primjedbe i prijedloge vezano za definirane početne i ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata po pojedinim  mjerama. Na kraju je zaključeno da će svi članovi Radne grupe svoje prijedloge i komentare dostaviti u Razvojnu agenciju PORU KKŽ u roku od 10 dana.

Sljedeći korak je sazivanje sjednice Partnerskog vijeća, a nakon toga i e-savjetovanje Plana razvoja. Na taj način se u izradi Plana razvoja u potpunosti poštuje načelo transparentnosti i partnerskog pristupa kakve su i preporuke na razini Europske unije kod izrade strateških dokumenata.

Izvor: PORA KKŽ

Služba ureda župana

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.