Iznimno uspješna akcija sakupljanja starog papira i baterija u Osnovnoj školi Sokolovac u međunarodnoj kampanji „Litter less – za manje otpada“

Dok se stari papir i baterije kontinuirano tijekom školske godine odvojeno prikupljaju u prostorima škole, tri se puta u školskoj godini u OŠ Sokolovac organiziraju akcije sakupljanja starog papira i baterija u obliku međurazrednih natjecanja, kako bi se odvajanje otpada potaknulo i u obiteljima. 

Količina sakupljenog papira i baterija dijeli se sa brojem učenika u svakom razredu čime se osigurava da natjecanje bude pravedno prema malim i velikim razredima.

Prvo natjecanje ove školske godine održano je u petak, 26. listopada. Natjecatelji su bili izuzetno raspoloženi i sakupljena je rekordna količina u obje kategorije. Sveukupno je prikupljeno nevjerojatnih 2.502 kg papira te 30 kg baterija. Pojedinačni pobjednik u obje kategorije je PŠ Velika Mučna sa sakupljenih 31,71 kg papira po učeniku te 0,60 kg baterija po učeniku. Nagrađeni su osvojili lopte. Ponosni smo na sve sudionike i na njihov natjecateljski žar, čestitamo i roditeljima na uloženom trudu i podršci, a najviše nam je zahvalna priroda jer recikliranjem papira spašavamo stabla, a odvojenim prikupljanjem baterija čuvamo tlo i vode od ovog vrlo otrovnog otpada.

Ovom akcijom simbolično je započeta kampanja “Za manje otpada – Litter less” u našoj školi. Kampanja je međunarodna i provodi se u 13 zemalja i 164 škole. Sponzor kampanje je Wrigley, a cilj je smanjiti količinu smeća i zagađenja.