Izgradnja nove škole i športske dvorane u Legradu

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen Antolić sa suradnicima posjetio je u petak 21. rujna gradilište na kojem se odvijaju radovi izgradnje zgrade nove osnovne škole i školske športske dvorane u Legradu. Ova prva faza radova u koju Koprivničko-križevačka županija ulaže preko 2 milijuna kuna odvija se sukladno ugovorenim rokovima, a u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport priprema se troškovnik 2. faze radova koji bi mogli započeti početkom iduće godine.