Izgrađen rotor u Križevcima

Kao što je i bilo predviđeno, radovi na izgradnji rotora na raskrižju Ulica Franje Račkoga, Frane Supila i Franje Markovića, završeni su. Vrijednost projekta iznosi 1,8 milijuna kuna bez PDV-a, a sredstva su osigurana u Hrvatskim cestama, Koprivničko-križevačkoj Županiji te u Proračunu Grada Križevaca.