Istražujući prošlost, gimnazijalci stvaraju budućnost

Ove školske godine Gimnazija „Fran Galović“ od Agencije za mobilnost i programe EU Comenius School Partnership multilateralna partnerstva za svoj projekt "SAVE the Past, live the PRESENT, imagine the FUTURE" dobila je novčanu potporu od 22.500,00 eura. S obzirom na vjerojatni skorašnji ulazak u Europsku uniju, tema projekta vrlo je aktualna (etnobaština, prirodna baština, gastronomija, mobilnosti).

U projekt će biti uključeno oko 50 učenika koji će neke dijelove projekta provoditi kao izvannastavnu aktivnost, a dio aktivnosti uklopit će se u nastavne sadržaje na redovnim satima. Formirat će se manje grupe učenika koji će istraživati,  prikupljati podatke, obrađivati ih i prezentirati rezultat te kreativno se literarno i likovno izražavati. 

Kako bi se upoznale različitosti i sličnosti škola partnera iz sedam različitih europskih zemalja, učenici će pripremiti fotografije, videozapise, digitalnu dokumentaciju i tako razvijati ICT tehnologije. Suradnja između učenika u školi i škola partnera razvijat će socijalne vještine, promovirati edukaciju te pomoći učenicima i nastavnicima u usavršavanju engleskoga jezika.

Za komunikaciju sa školama partnerima iz Grčke, Turske, Latvije, Poljske, Rumunjske i Bugarske koristit će se videokonferencije, e-twining, Skype, MSN, e-mail, Moodle. Za svaki od pet planiranih susreta predviđa se specifična tema, a škola domaćin pripremit će radionice. Ukupno će se provesti minimalno 24 mobilnosti, a tijekom boravka u inozemstvu, učenici će biti smješteni u obiteljima čime projekt integrira i roditelje u edukacijski proces njihove djece.

U rujnu 2012. Gimnazija će kreirati „Comenius space“ koji će sadržavati članke o projektu i školama partnerima i izložbe učeničkih radova, a nakon svakog susreta održat će se konferencije za novinare.

Odobrena materijalna sredstva namijenjena su za 24 mobilnosti (od toga 12 za učenike), a cijeli se projekt financira iz fonda Europske komisije i uz potporu Agencije za mobilnost i programe EU.

Projekt je dvogodišnji i traje od 1. kolovoza 2012. do 31. srpnja 2014., a krajnji proizvod bit će fotoalbum i tiskana brošura.

 

Marina Njerš, prof.