Inicijativa za osnivanje proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka

Na inicijativu Udruge ratara, stočara i mljekara „Drava“ i Udruge mljekara „Bilogora“ u utorak, 17. prosinca održan je inicijalni odbor za osnivanje proizvođačke organizacije u sektoru  mlijeka i mliječnih proizvoda. Uz pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Denisa Maksića sastanku je nazočilo i tridesetak predstavnika udruga, a raspravljalo se o izgledu statuta, ciljevima i planovima proizvođačke organizacije u budućnosti. Također, dogovoreno je da će se u Ministarstvo poljoprivrede poslati prijedlog da na budućim sastancima prisustvuje osoba zaduženu za sektor mljekarstva u spomenutom ministarstvu kako bi pomogla u što boljem radu organizacije.