In memoriam: Ivan Golub (1930.-2018.)

Profesor emeritus Ivan Golub, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, znanstvenik, književnik, i povjesničar kulture preminuo je u četvrtak, 25. listopada 2018. u KB Sestre Milosrdnice u Zagrebu, u 89. godini života i 62. godini svećeništva.

Ivan Golub rođen je u Kalinovcu 1930. godine, a kao pitomac Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa u Zagrebu polazi Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i studira filozofiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Studira i teologiju do 1958. gdje postiže licencijat odnosno magisterij znanosti iz teologije, a za svećenika je zaređen 1957. u zagrebačkoj katedrali. Kao pitomac Hrvatskog papinskog zavoda sv. Jeronima u Rimu specijalizira na Papinskom sveučilištu Gregorijani dogmatiku, gdje je 1963. doktorirao na temu ekleziologije Jurja Križanića „De mente ecclesiologica Georgii Križanić“. Studira i na Papinskom biblijskom institutu, gdje postiže akademski stupanj licencijata odnosno magisterija biblijskih znanosti, a zatim predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na kojem postaje redovitim profesorom i pročelnikom Katedre za dogmatsku teologiju. Deset godina obnaša i dužnost pročelnika Katedre za ekumensku teologiju i dijalog, a bio je i predstojnik Instituta za ekumensku teologiju i dijalog „Juraj Križanić“.

Od 1992. do 1997. član je Međunarodne teološke komisije u Vatikanu, jedan od tridesetorice od pape Ivana Pavla II. imenovanih teologa iz cijeloga svijeta, a 2001. Sveučilišni senat ga izabire u počasno-nastavno zvanje „professor emeritus“.

Odlukom predsjednika Republike Franje Tuđmana Ivan Golub odlikovan je odličjem Republike Hrvatske „Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulić“ za književnost, a 2001. godine dobiva odličje Republike Hrvatske odlukom predsjednika Republike Stjepana Mesića „Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića“ za znanost. Dobitnik je i nagrade za životno djelo Koprivničko-križevačke županije 2014. godine, kao i više hrvatskih i inozemnih priznanja i nagrada u području književnosti.

Ivan Golub bio je član Mariološkog instituta u Zagrebu, Društva hrvatskih književnika, Međunarodnog društva književnika P.E.N.-a, Hrvatskog književnog društva sv. Jeronima, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Društva povjesničara umjetnosti, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dopisni član Austrijske akademije znanosti, član stranac Talijanske književne akademije Arkadije s arkadijskim imenom Arione Geresteo, akademik Papinske akademije Tiberine u Rimu. Papa Benedikt XVI imenovao ga je kapelanom Njegove Svetosti s naslovom monsinjora, a tijekom života objavio je 80 knjiga, niz znanstvenih rasprava, arhivskih izvora, književnih radova i raznih ogleda s područja teologije, književnosti i povijesti kulture, a autor je i nekoliko filmskih scenarija o životu Jurja Klovića i Rimu.

Služba ureda župana