Gimnazijalci u e-školi kemije

Učenici Gimnazije «Fran Galović» sudjelovali su zajedno sa svojom profesoricom u radionicama e-škole kemije u subotu 29. siječnja u križevačkoj gimnaziji. Nositelj projekta e-škole kemije je Hrvatsko kemijsko društvo u čijem radu sudjeluju znanstvenici s hrvatskih sveučilišta, a radionice su bile izuzetno korisne jer su učenici imali priliku usvajati znanja iz kemije na drugačiji način. Naime, zainteresirani i ambiciozni učenici sa svojim su voditeljima (profesorima, docentima, znanstvenim novacima i suradnicima) izvodili pokuse i tako se upoznali sa znanstvenim metodama rada koje će im i te kako trebati u budućem školovanju.

R.Š.