Gimnazijalci na Sajmu poslova

Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica sudjelovat će 29. ožujka na Sajmu poslova koji se ove godine održava u Đurđevcu. Školu će predstavljati ravnatelj mr.sc. Vjekoslav Robotić, psihologinja Jasmina Šandor te učenici Simona Margetić, Nives Kovačić i Filip Seđek kako bi zainteresirani učenici osmih razreda „iz prve ruke“ mogli saznati korisne informacije o mogućnostima koje pruža ova škola. Osim formalnih informacija o upisu, bit će prezentirane i brojne izvannastavne aktivnosti koje se nude učenicima kao još jedan razlog upisa u Gimnaziju „Fran Galović“ Koprivnica, a za tu svrhu navedeni učenici uz pomoć psihologinje izradili su prigodan plakat. 

Jasmina Šandor, mag. psych