Galovićeva jesen u Peterancu

Ena Poljak i Mihael Bogčev, maturanti Gimnazije «Fran Galović», sudjelovali su na Galovićevoj jeseni u Peterancu. U organizaciji KUD-a "Fran Galović" Peteranec tradicionalno je organizirana sadnja Galovićeva kostanja i etno-izložba, a Ena i Mihael pobrinuli su se za glazbeni intermezzo. Prepuna Galerija Ivana Sabolića u Peterancu uživala je u njihovoj pjevačkoj izvedbi Galovićeva uglazbljenog Crn-bela.

M. Nj.