Fotogalerija: Natjecanje u ručnoj košnji trave 2019.

Koprivničko sajmište, 10. svibnja 2019. godine