Edukacija o radu s automatskim vanjskim defibrilatorom

U utorak 17. rujna u dvorani Policijske postaje Koprivnica provedena je prva edukacija korištenja automatskog vanjskog defibrilatora u organizaciji Stožera za zaštitu i spašavanje  u  suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu te Crvenim križom. Ovakav tip edukacije provodit će se tokom cijelog mjeseca na području Koprivničko- križevačke županije sa Policijskom postajom Koprivnica te  Javnim vatrogasnim postrojbama u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu, sve u svrhu  osiguranja kvalitetnije pomoći unesrećenima. Predviđena je kupnja automatskih vanjskih defibrilatora unutar  projekta Dravis 3 prekogranične suradnje Hrvatska- Mađarska , te su s time ranije krenula provođenja edukacija kako bi službenici bili pravovremeno upoznati s radom istih.