Donesen Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije sastali su se u utorak 17. prosinca u Koprivnici na svojoj 6. sjednici. Većinom glasova ukupnog broja članova Županijske skupštine donesen je Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu, a koji će za 2014. iznositi 163,7 milijuna kuna.

Donesen je i Plan rada Županijske skupštine za 2014. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna za 2014. godinu, kao i Odluka o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, te je usvojen Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunske zalihe za listopad i studeni 2013. godine. Uz to, članovi Županijske skupštine donijeli su i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, kao i Plan rada Županijske skupštine za 2014. godinu. Na sjednici je podržana i Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, te su izmijenjene odredbe Odluke o osnivanju i zadaćama Županijske koordinacije za ljudska prava i donijeta Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici, te su dane odluke na prijedloge školskih odbora osnovnih škola Kalnik i Molve, ali i pružene informacije o stanju u stočarstvu, kao i o elementarnim nepogodama na području Koprivničko-križevačke županije.