Zamjenik župana Sobota potpredsjednik Pannon EGTC-a još četiri godine

U Pečuhu su 17. prosinca održane sjednice Predsjedništva i Skupštine Pannon Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTC). Izvješće o radu Pannona za 2019. i predstavljanje EU projekata u provedbi predstavio je direktor EGTC-a Andras Gondoc, kao i mogućnosti apliciranja na buduće natječaje. Predstavljen je isto tako i plan rada za 2020.

Budući da je u Mađarskoj na lokalnim izborima došlo do promjene čelnika na regionalnoj razini, birali su se i novi dužnosnici Pannon EGTC-a. Za predsjednika je izabran župan mađarske Županije Baranja Laszlo Ori, dok su zbog isteka mandata izabrana i dva nova potpredsjednika iz Slovenije i Mađarske. Ostalim, redovno izabranim članovima predsjedništva mandat je produžen na još četiri godine. Samim time je zamjeniku župana Koprivničko-križevačke županije Darku Soboti mandat potpredsjednika Pannona produžen na još jedan četverogodišnji mandat.

Prilikom rasprave o projektima i budućem radu izražena je potreba za operativnijim uključivanjem županija u same projekte, te je dogovorena promjena strukture EGTC-a. Od strane Koprivničko-križevačke županije izrečen je stav da se krene u pripremu nekoliko strateških projekata u kojima bi županije bile partneri, od kojih bi se jedan veći istaknuo kao strateški za sljedeće proračunsko razdoblje EU u sklopu programa Interreg Mađarska Hrvatska.

Detalji oko promjene strukture i pripreme zajedničkih projekata trebali bi se raspraviti na radionici koja će se organizirati početkom 2020.

Na sjednicama je kao predstavnik Koprivničko-križevačke županije sudjelovao Vladimir Šadek.

Služba ureda župana