Audijencija kod Svetog Oca (ožujak 2010.)

Audijencija kod Svetog Oca (17. ožujka 2010.)

Galerija fotografija: