8. ožujka, Međunarodni dan žena

Drage žene, Međunarodni dan žena treba biti poticaj za poboljšanje položaja žena jer one u društvu imaju značajnu i posebnu ulogu. Današnji svijet teško je zamisliti bez postignuća kojeg su kreirale upravo žene i zato je ovo prilika da vam izrazimo poštovanje, zahvalnost i posebnu pažnju.

Čestitam vam vaš dan sa željom da zajedno stvaramo uvjete za kvalitetan život svim stanovnicima Koprivničko-križevačke županije.

Vaš Župan,

Darko Koren