15. jubilarni poljoprivredni sajam Dani travnjaka Koprivničko – križevačke županije

14. i 15. svibnja 2011. godine na koprivničkom sajmištu održan je 15. jubilarni Poljoprivredni sajam Dani travnjaka Koprivničko-križevačke županije