Zamjenik Pal na predstavljanju projekta Glasaj sad! #16+

Zamjenik župana Ivan Pal prisustvovao je u petak, 13. ožujka predstavljanju projekta “Glasaj sad! #16+“ te raspravi koju je organizirala Udruga srednjoškolaca-usredHR. Riječ je o udruzi koja će kroz aktivnosti zamišljene projektom “Glasaj sad! #16+“ povećati osviještenost mladih srednjoškolaca o problemu pasivnosti po pitanju aktivne participacije mladih u Hrvatskoj, ali i u njenom cjelokupnom društvu kroz interaktivan međusobni dijalog vođen stručnjacima iz područja rada sa mladima. Zamjenik Pal učenicima je u raspravi detaljno pojasnio što je sve u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, što će srednjoškolcima biti od velike koristi za buduću ulogu birača i sudjelovanja u donošenje odluka za buduće generacije.
Glavni cilj projekta je educiranje mladih o državnopravnom sustavu Republike Hrvatske, Europskoj uniji, nadležnim tijelima i njihovim dužnostima kako bi postali odgovorni i kvalitetni birači. Izravni korisnici projekta su učenici srednjih škola sa područja županije koja donira sredstva za realizaciju projekta te neizravni korisnici su srednjoškolci diljem Hrvatske i udruge mladih koje djeluju lokalno i nacionalno kroz širenje rezultata. Projekt se odvija u periodu od 22. rujna 2014. do 22. lipnja 2015. godine. Volonteri će imati priliku sudjelovati aktivno i pasivno u aktivnostima, dok će njihova stečena znanja, vještine i iskustva koja su stekli tijekom provedbe projekata biti zabilježena u dokumentaciji Udruge. Projekt se namjerava nastaviti i kroz Transnacionalnu inicijativu mladih.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.