Rasprava o Strategiji razvoja javne uprave 2015. do 2020.

Na sjednici saborskog Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu održanoj u srijedu, 10. lipnja, ministar uprave Arsen Bauk predstavio je Prijedlog Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Ministar je rekao da želi prihvatiti izazov fiskalne i funkcionalne decentralizacije o kojem se u posljednje vrijeme mnogo govori te napomenuo kako se u tom strateškom dokumentu ne daju smjernice o broju i teritorijalnom ustroju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jer će Strategiju provoditi tri vlade. Objasnio je da je to krupno političko pitanje koja neizbježno zahtjeva političku odluku oko koje se trenutačno ne mogu usuglasiti sve političke opcije. Ministrov prijedlog je model dobrovoljnog spajanja jedinica lokalne samouprave koje se ne mogu samostalno financirati.

Svoje komentare na Prijedlog Strategije razvoja javne uprave dali su članovi Odbora koji su ju, uz manje primjedbe, načelno podržali. Izrazili su nadu da Strategija neće ostati samo popis lijepih želja, već da će se uspješno provesti u stvarnosti.

Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije i voditeljica Radne skupine za pravna pitanja pri Hrvatskoj zajednici županija, istaknula je kako je Hrvatska zajednica županija aktivno sudjelovala u oblikovanju Strategije. Komentari upućeni iz Hrvatske zajednice županija odnosili su se na točke 14.2., 14.3. i 14.4. u kojima je predloženo da se dio navedenih poslova prenese na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijedlog je prihvaćen i objedinjen u točki 14.4. Strategije.

Na zahtjev predstavnica Hrvatske zajednice županija i Udruge općina, sjednica je nastavljena raspravom o službeničkim odnosima i materijalnim pravima lokalnih dužnosnika na što su se osvrnuli pomoćnici ministra uprave zaduženi za pojedina područja. Zaključeno je da će Ministarstvo uprave izdati obvezne upute svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi učinkovito odgovorili na otvorena pitanja.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol