Radni sastanak sa predstavnicima općina i gradova Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u utorak, 2. prosinca zamjenik župana Ivan Pal, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Robertina Zdjelar te ravnateljica PORA Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić održali su radni sastanak sa predstavnicima općina i gradova sa područja Županije. Tema sastanaka bila je povezivanje proračuna jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije sa Županijskom razvojnom strategijom Koprivničko-križevačke županije.

Istaknuto je kako je cilj sastanka stvaranje uvjeta za implementaciju mjera ŽRS-a, pravovremeno planiranje sredstava za provođenje aktivnosti i projekata kojima će se ostvariti ciljevi zacrtani ŽRS-om, te uspostaviti bolju komunikaciju između jedinica lokalne samouprave i Županije.

Pročelnica Zdjelar upoznala je prisutne sa navedenom tematikom te istaknula kako je povezivanje lokalnih proračuna sa strateškim dokumentima JLS-a i/ili ŽRS-om obveza JLS-a koja proizlazi iz Zakona o proračunu, a ravnateljica Birčić prezentirala je mjere koje se nalaze u ŽRS-u.

Naglašeno je kako JLS trebaju uz proračun donijeti i plan razvojnih programa temeljem kojeg će se pratiti pokazatelji rezultata i ostvarenje ciljeva u određenom  trogodišnjem proračunskom ciklusu.

Zaključeno je da će jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima i planovima razvojnih programa napraviti poveznicu sa mjerama ŽRS-a te će se praćenje provedbe planiranih projekata i implementacija ŽRS-a pratiti kvartalno putem radnih sastanaka.

 Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.